Wat doet een wijkteam?

U kunt met al uw vragen voor hulp of ondersteuning terecht bij het wijkteam. Het wijkteam bestaat uit wijkwerkers die specialisten zijn op verschillende gebieden. Loop eens binnen tijdens het spreekuur. De wijkwerker zoekt samen met u naar een oplossing voor uw unieke situatie.

Ondersteuning

Heeft u ondersteuning nodig? Dan kunt u bij het wijkteam terecht. Eén van de leden van het wijkteam gaat dan met u in gesprek over uw situatie. Hij of zij kijkt niet alleen naar de problemen, maar vooral naar mogelijkheden en zoekt samen met u naar oplossingen. Bijvoorbeeld door het inschakelen van familie, buren, vrienden, mantelzorgers of vrijwilligers. Een wijkteam bestaat uit professionals vanuit verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, bijvoorbeeld een buurtwerker, een maatschappelijk werker een jeugdverpleegkundige en een consulent van de gemeente.

Voorzieningen

Is uw probleem daarmee niet op te lossen? Dan wijst het wijkteam u de weg naar passende zorg en ondersteuning. Zo zijn er algemene voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, eventueel tegen betaling. Denk aan de BoodschappenPlusBus of de Scootmobielpool. En er zijn individuele voorzieningen, zoals zorg aan huis, dagbesteding of opvoedondersteuning. Het wijkteam bekijkt, samen met u, wat u nodig heeft.

Eén aanpak

Wanneer een vorm van ondersteuning nodig is, legt de wijkwerker dit vast in een ondersteuningsplan. Alle betrokkenen werken (samen) volgens dat plan. Zo voorkomen we dat mensen langs elkaar heen werken.

Gezinsbegeleider

Bij mensen en gezinnen waar meerdere of zwaardere problemen spelen kan het wijkteam besluiten om een gezinsbegeleider in te schakelen. Deze kan het gezin in de zwaardere zorg- en ondersteuningstrajecten begeleiden.

Verbinding in de wijk

Een andere belangrijke taak van het wijkteam is om verbindingen te leggen in de wijk. Tussen zorginstellingen, met scholen en gezondheidscentra en met vrijwilligersorganisaties. Ook inwoners die anderen hun hulp aanbieden en mensen die ondersteuning nodig hebben.

Direct gesprek aanvragen

Meldingsformulier Wijkteams 

Samenstelling wijkteams

Ieder wijkteam bestaat uit professionals op verschillende gebieden:

  • Wmo-consulent
  • Maatschappelijk werker
  • Opbouwwerker
  • Vrijwilligerscoördinator
  • Cliëntondersteuner