Skip to content

Poort

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Poort staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U kunt wijkwerkers tegen komen op straat of bij wijkactiviteiten. Op vaste momenten zijn er inloopspreekuren. Het wijkteam Almer Poort is er voor Europakwartier, Columbuskwartier, Homeruskwartier en Almeerderzand.

Inloopspreekuren

dinsdag 
11.30 - 12.30 uur 
Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1 


donderdag 
11.30 - 12.30 uur 
Sterrenschool 
Nimfenplein 1

Samen doen: Kom langs op het administratief spreekuur

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het lezen en begrijpen van brieven, met het invullen van formulieren, bij het vinden van informatie op internet, uitleg over MijnOverheid of met het inschrijven op Woningnet. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. Het administratief spreekuur is gratis.

Administratief spreekuur: donderdag 11.30 - 12.30 uur in De Sterrenschool, Nimfenplein 1.

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in Poort? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn?  Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?

Als je een idee hebt om bewoners in Poort te ondersteunen met vragen rondom bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor  ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rug
Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren.

Je vindt meer informatie over dit budget op www.almere.nl/over-almere/wijkbudgetten voor meer informatie en het aanmelden van uw idee contact opnemen met Marloes Meulman via mmeulman@almere.nl

Scheidingsspreekuur

Bij scheiden komt veel kijken. Heeft u vragen op juridisch, praktisch, emotioneel of opvoedkundig gebied? Kom dan langs op het scheidingsspreekuur. Tijdens het spreekuur zijn een advocaat en een maatschappelijk werker aanwezig voor uw vragen. Het spreekuur is bedoeld voor bewoners van Danswijk, Filmwijk, Parkwijk, Tussen de Vaarten, Verzetswijk, Waterwijk en Almere Poort.

Scheidingsspreekuur: maandag 9.00 – 9.30 uur
Gezondheidscentrum Parkwijk, Watercipresstraat 1

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van opbouwwerk en maatschappelijk werk. Samen met een van van de professionals worden jouw vraag en situatie besproken. Dat kan bij je thuis of ergens anders als je dat prettig vindt. Samen met jou zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij je passen. Vaak kun je zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met je. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met jou.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Wijkteamkantoor
Almere Poort 
Nimfenplein 1 
1363 SV Almere

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw wijkwerkers

  • Kimberley Mulder
  • Jorien Stevens
  • Marloes Meulman
  • Sanne Monster
  • Irma Kooiman
  • Silvia Morren