Skip to content

Danswijk-Parkwijk

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Danswijk & Parkwijk staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook op verschillende momenten inloopspreekuur.

Inloopspreekuren

*dinsdag 14.30 - 16.30 uur
Buurtlokaal De Dop, Danslaan 66


*donderdag 9.30 - 11.30 uur
Gezondheidscentrum Parkwijk, Watercipresstraat 1

 

*In de periode van 17 december t/m 6 januari is er een aangepast rooster. Op 18, 25 en 27 december en 1 januari is er geen inloopspreekuur.

Kom langs bij de Koffietafel

Alle bewoners van Danswijk & Parkwijk zijn welkom om iedere eerste dinsdagavond van de maand langs te komen voor een kopje koffie of thee. Tot ziens!

Dinsdag (elke eerste dinsdag van de maand)

19.00 - 21.00 uur
Buurtlokaal De Dop
Danslaan 66

Samen doen: Kom langs op het administratief spreekuur

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om informatie op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. 

Het administratief spreekuur is gratis.

Administratief spreekuur

*dinsdag 14.30 - 16.30 uur
Buurtlokaal de Dop, Danswijk, Danslaan 66

*donderdag 10.00 - 11.30 uur
Buurtcentrum Parkwijk, Haagbeukweg 42

*In de periode van 17 december t/m 6 januari is er een aangepast rooster. Op 18, 25 en 27 december en 1 en 3 januari is er geen administratief inloopspreekuur.

Scheidingsspreekuur

Bij scheiden komt veel kijken. Heeft u vragen op juridisch, praktisch, emotioneel of opvoedkundig gebied? Kom dan langs op het scheidingsspreekuur. Tijdens het spreekuur zijn een advocaat en een maatschappelijk werker aanwezig voor uw vragen. Het spreekuur is bedoeld voor bewoners van Danswijk, Filmwijk, Parkwijk, Tussen de Vaarten, Verzetswijk, Waterwijk en Almere Poort.

Maandag 9.00 – 9.30 uur
Gezondheidscentrum Parkwijk, Watercipresstraat 1

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in Dans- of Parkwijk? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn? Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?

Als je een idee hebt om bewoners in je buurt te ondersteunen met vragen rondom bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor  ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rug 

Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren.

Je vindt meer informatie over dit budget op www.almere.nl/over-almere/wijkbudgetten of vraag naar de mogelijkheden tijdens een inloopspreekuur.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere Danswijk-Parkwijk
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Buurtlokaal De Dop
Danslaan 66
1326 PL Almere

T: 14 036
E: info@almere.nl 

Uw wijkwerkers

  • Margriet Woortman
  • Mariam Aghattass
  • Kelly Hooijenga
  • Nicole Minnema
  • Shamim Matovu