Skip to content

Buiten Midden

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk? Het wijkteam Almere Buiten Midden (Seizoenenbuurt, Regenboogbuurt, Indischebuurt en Buitenvaart) staat voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk. U komt de wijkwerkers tegen op straat of bij de wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook een inloopspreekuur.

Inloopspreekuren

dinsdag 11.00 – 12.30 uur
Gezondheidscentrum Prisma, Soerabajastraat 1


donderdag 9.30 - 11.00 uur
Wijkteam-kantoor Regenboogweg 45

Wandelen in Buiten!

Wilt u meer gezond bewegen? Iedere maandagochtend kunt u mee gaan wandelen met buren uit Almere Buiten Midden en Oost. Om 10.30 uur vertrekt de wandelgroep vanaf het Wijkteamkantoor Almere Buiten Midden en Oost, Regenboogweg 45 (naast supermarkt DEEN).

Inloop vanaf 10.00 uur met koffie/thee en na afloop (rond 11.30 uur) is er koffie/thee. Deelname aan de wandelgroep is gratis.

Samen doen: Administratief spreekuur

Het administratief spreekuur is er voor u als bewoner. Wij helpen u graag met het uitleggen van brieven, invullen van formulieren of om informatie op te zoeken op internet, uitleg over MijnOverheid of inschrijven op Woningnet. Tijdens het administratief spreekuur kunt u ook terecht met uw financiële vragen of zorgen. 

Gebruik van het administratief spreekuur is gratis.

donderdag 9.30 - 11.00 uur, Regenboogweg 45

Koffietijd

Samen Sterk Budget

Wil je met een goed idee mensen helpen om het fijner te hebben in Almere Buiten? Wil je bijvoorbeeld samen met meerdere bewoners een kookcursus volgen en er zo voor zorgen dat mensen minder eenzaam zijn? Samen met andere moeders een sollicitatietraining volgen? Een boekenclub oprichten en zo mensen die moeite hebben met taal de helpende hand bieden?

Als je een idee hebt om bewoners in je buurt te ondersteunen met vragen rondom bijvoorbeeld zorg, woning, gezondheid, opvoeding of sociale contacten dan kom je misschien wel in aanmerking  voor  ‘Samen Sterk Budget’.

Steuntje in de rug 

Het ‘Samen Sterk budget’ is er voor bewonersinitiatieven voor en door bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief vanuit bewoners komt en (mede) door bewoners wordt uitgevoerd. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen en budget om dit uit te voeren.

Je vindt meer informatie over dit budget op www.almere.nl/over-almere/wijkbudgetten of vraag naar de mogelijkheden tijdens een inloopspreekuur.

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu­ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ­op ­één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi­teiten in de wijk te ondersteunen en ideeën van buurtbewoners verder te brengen.

Contact

Postadres
Wijkteam Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres
Wijkteamkantoor
Almere Buiten Midden
Regenboogweg 45
1339 ET Almere 

T: 14 036
E: info@almere.nl

Uw wijkwerkers

  • Sarah Mulderij  
  • Evelien Steenhuis
  • Anouk Kemper
  • Aranka Verheugd
  • Samira el Alami
  • Maaike Vriesema